Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi                      5.5.2018

 

Sisältö

Yleistä

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Mihin henkilötietojani käytetään?

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Millaisia oikeuksia minulla on?

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla evästeitä?

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Yleistä

Fin Budo Best on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojaselosteessa asiakkaalla viitataan nettikaupassamme rekisteröityneeseen luonnolliseen henkilöön.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Fin Budo Best verkkokaupan palveluita.

Käytämme tietoja:

  • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
  • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
  • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Fin Budo Best (Y-tunnus: 1344025-9)

Hämeentie 34
00530 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme:

admin@finbudobest.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Asiakkaan itse antamat tiedot

Tunnistamistiedot, kuten nimi

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 

Palvelujen käytöstä kerätyt tiedot

Tilaushistoria

Postin seurantatiedot tilauksista

 

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse, lähetyksen seurantatiedot saamme tilauksen toimituksesta vastaavalta taholta.

 

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

Asiakkuuden ylläpitämiseen

Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin

Hyvän ja turvallisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen

Laskutuksien toteuttamiseen

Asiakaspalvelun kehittämiseen

Fin Budo Bestin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

Asiakaskokemuksen parantamiseen

Tilastollisiin tarkoituksiin

Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Kadonneiden pakettien seurantaan

Mainonnan kohdistamiseen

 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Fin Budo Bestin väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Fin Budo Best säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Fin Budo Bestin omalla henkilökunnalla, joka on koulutettu ja sitoutunut käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

 

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Fin Budo Best (Y-tunnus: 1344025-9)

Hämeentie 34
00530 Helsinki

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Fin Budo Bestin järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

admin@finbudobest.com ”Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.

 

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Fin Budo Best on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Jos et jatkossa halua vastaanottaa meiltä paperista mainontaa tai/sekä sähköistä mainontaa olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Fin Budo Bestiä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan toimituksen takaamiseksi. Emme muutoin luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, kuten markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla evästeitä?

Fin Budo Best käyttää verkkokaupan sivuilla toiminnallisia evästeitä sekä selaimen paikallista varastoa, mikä mahdollistaa verkkokaupan sujuvan toiminnan. Ne säilyvät selaimessa noin 15 minuutista kahteen vuoteen, jollei niitä erikseen poista oman selaimen asetuksista. Evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden hyväksyminen on pakollista, jotta voit käyttää verkkokauppamme palveluita sujuvasti.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

admin@finbudobest.com